PERAKENDE SATIŞIMIZ YOKTUR, TOPTAN SATIŞ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ...                                               PERAKENDE SATIŞIMIZ YOKTUR, TOPTAN SATIŞ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ...                                               PERAKENDE SATIŞIMIZ YOKTUR, TOPTAN SATIŞ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ...
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
İçerik Menü

Üyelik ve Kullanm Şartları

Sözleşmenin onaylanması

Remixon.com üyesi olmak ve alışveriş yapmak  istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Remixon.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Hizmetlerin tanımı

Remixon.com; sözleşmeyi onaylayan üyelerine Internet ortamında çeşitli servisler sunar.

Remixon.com üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

 

Remixon.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.
"Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.
"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.
Şifrenin seçimi ve korunması kesinlikle kullanıcının sorumluluğundadır. Remixon.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Şifresini unutan kullanıcı "şifremi unuttum" bölümüne yollanır ve gizli sorusunu yanıtlaması beklenir.
Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz.
KullanıcınınRemixon.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

 

Üye'nin yükümlülükleri

 

Üye ; Remixon.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
Remixon.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Remixon.com ' ya ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını
Remixon.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Remixon.com ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Remixon.com ' un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Remixon.com ortamında site geneline zarar verecek veya Remixon.com' yı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
Remixon.com' ya sunulan hizmetlere, Remixon.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve bu kurala uyulmaması durumunda Remixon.com ' un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin Remixon.com' un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, v.b durumlardan) dolayı meydana gelebilecek zararlardan ötürü Remixon.com ' un sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 
Remixon.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Remixon.com ' dan tazminat talep etmemeyi,
Remixon.com ' dan izin almadan Remixon.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
Remixon.com ' un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Remixon.com ' un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
Remixon.com ' un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 
Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
 
Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Remixon.com 'a verilen yetkiler

 

Remixon.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Remixon.com ' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Remixon.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
Remixon.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
Remixon.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.
Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda
Remixon.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği aralıklarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Remixon.com sorumlu tutulmayacaktır.
Remixon.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 
Remixon.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Remixon.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Remixon.com ' dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.
 
Remixon.com, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
Remixon.com, üyenin başka web sitelerine geçişi sağlayabilir. Bu takdirde, üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden sorumlu olmadığını kabul eder.
Remixon.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman www.Remixon.com
adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.
Remixon.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Remixon.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

Remixon.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Remixon.com ' un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Remixon.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "Onayla" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Remixon.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.